مشکل گوگل گلس

گرمای تابستان یک مشکل بزرگ را در گوگل گلاس پدیدار کرد

تا قبل از امروز تقریبا تمامی خبر هایی که پیرامون عینک هوشمند گوگل گلاس منتشر می شد حکایت از ویژگی ها و قابلیت های بی نظیر آن بود.اما امروز گوگل گلاس با یک مشکل بزرگ روبرو شده است.طبق گزارش ها شیشه گوگل گلاس در گرمای زیاد با حباب‌های هوا ترک ...

متن کامل »