معرفی وب سایت تشخیص سن

face.com وب سایت تشخیص سن افراد از روی عکسشان

    از طریق این سرویس سن دوست خود را که تا دیروز یک راز بشمار می‌رفت،بدست آورید وب سایت Face.com در واقع یک نرم افزار آنلاین تشخیص چهره‌ است که به تازگی قابلیت جدیدی را اضافه کرده که براساس عکس چهره شخص،‌ سن او را تخمین می‌زند. اگر از ...

متن کامل »