معلق سازی

شناوری انسان و غلبه بر جاذبه زمین با تکنولوژی پرتو کششی

شناوری انسان و غلبه بر جاذبه زمین را تکنولوژی پرتو کششی

شناوری انسان به وسیله فناوری پرتو کششی آکوستیک موضوعی است که دانشمندان به تازگی پیشرفت‌های چشم‌گیری را در آن گزارش کرده‌اند؛ به بیان دیگر، غلبه بر جاذبه زمین برای انسان به این روش، به زودی ممکن خواهد شد.

متن کامل »

تماشا کنید : این جادو نیست ، علم است که جادو می کند !

ویدیویی که در ادامه مطلب مشاهده می کنید نه جادو است نه جلوه های ویژه سینمایی ، این فقط علم است که جادو را به حقیقت تبدیل کرده است.در واقع این فناوری است که جادو می کند !

متن کامل »