مواد کامپوزیتی

محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت نانو نخ شیشه برای تولید لباس ضد آتش شدند

نانو نخ شیشه

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از انجام تحقیقات فراوان موفق شدند به فناوری تولید لباس ضد آتش دست پیدا کنند. این محققان توانستند به روش الکتروریسی سل ژل، نانو الیاف سیلیکا تولید کنند و به این ترتیب برای اولین بار به نانو نخ شیشه دست پیدا کردند.

متن کامل »