موبایل Elephone P9000 Edge

تصاویر جدیدی از موبایل Elephone P9000 Edge منتشر شد

موبایل Elephone P9000 Edge

تصاویری از موبایل Elephone P9000 Edge در فضای مجازی منتشر شده و در کنار آن مشخصاتی از این دستگاه نیز فاش گردید. در ژانویه گذشته، کمپانی Elephone سه گوشی هوشمند جدید و یک ساعت هوشمند، معرفی کرد.

متن کامل »