موتور الکتریکی bimoz

موتور الکتریکی bimoz دوچرخه‌سواران را در مسیرهای دشوار یاری می‌کند

موتور الکتریکی bimoz دوچرخه‌سواران را در مسیرهای دشوار یاری می‌کند

وقتی سوار دوچرخه می‌شوید و پا به مسیری ناهموار قدم می‌گذارید، مطمئنا نیم ساعت اول بسیار لذت بخش است اما از آن به بعد خستگی شروع می‌شود و هر چه بیشتر مسیر را طی می‌کنید، با خود آرزو می‌کنید که ای‌کاش یک نیروی کمکی می‌آمد و شما را به جلو ...

متن کامل »