موجودات میکروسکوپی

فوکوس : تصاويري شگفت انگيز از دنياي موجودات ميکروسکوپي

ذرات گرد و غبار همه‌جا هستند و خلاصی از آن‌ها ممکن نیست، اما خب، باید پذیرفت که انگل‌ها هم همراهش هستند که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیستند.فوکوس امروز را با گجت نيوز همراه باشيد تا با يک ميکروسکوپ الکتروني نگاهي داشته باشيم به دنياي موجودات بسيار کوچکي که پيرامون ...

متن کامل »