موجود فضای

آیا واقعا اسکلت کوچک پیدا شده در صحرای آتاکامای شیلی متعلق به یک موجود فضایی است؟

 محققان با گذشت بیش از یک دهه هنوز نتوانسته اند به ماهیت واقعی اسکلت عجیب ۱۵ سانتی‌متری با ظاهری شبیه موجودات فضایی پی ببرند.این اسکلت عجیب که ترکیبی از آدم کوچولو و موجودات فضایی به نظر می رسد، یک دهه قبل در صحرای آتاکامای شیلی کشف شد، اما علم پزشکی ...

متن کامل »