میان روده

پنجره‌ای جدید رو به دانش پزشکی ؛ ارگان جدیدی در بدن انسان کشف شد

روده بند

برای قرن‌های متمادی، روده‌ بند یا میان‌ روده که روده را به شکم متصل می‌کند، به عنوان یک گروه از ساختارهای مجزا در دستگاه گوارش شناخته می‌شد. این قسمت از بدن همواره بخش خاصی نبوده و پزشکان توجه زیادی به آن نداشته‌اند، با این حال دنیای پزشکی اخیرا عقیده خود را ...

متن کامل »