میشلین

برندگان مسابقه طراحی میشلین ۲۰۱۷ معرفی شد؛ دو ایرانی در میان فینالیست‌ها

مسابقه طراحی میشلین 2017

میشلین و Automobile Club De I’Ouest برندگان مسابقه طراحی میشلین ۲۰۱۷ را اعلام کردند. چالش طراحی میشلین با شعار «لمانز ۲۰۳۰: طرحی برای پیروز» انجام شد و طرح‌های جالبی در آن به نمایش در آمد.

متن کامل »