میلیاردمین آیفون

یک میلیاردمین آیفون اپل می‌تواند در این ماه فروخته شود!

میلیاردمین آیفون

به‌زودی آیفون به تالار میلیاردی‌ها وارد خواهد شد. فروش میلیاردمین آیفون اپل نزدیک است. اپل کمپانی محبوبی بوده و آیفون‌های ساخت این کمپانی نیز از محبوبیت زیادی در بین کاربران برخوردار است.

متن کامل »