میلی ثانیه

مایکروسافت نمایشگر لمسی با تاخیر یک میلی ثانیه می سازد

  هنگامی که یک تلفن یا تبلت جدید می خریم، یکی از نخستین چیزهایی که توجه ما را به خود جلب می کند میزان کارایی صفحه لمسی است. اگر تلفن جدیدمان صفحه لمسی خوبی داشته باشد، کار با آن لذت بخش و راحت خواهد بود و اگر در این مورد ...

متن کامل »