نانوسیم

نانو سیم های جدید ، انقلابی در فناوری انرژی خورشیدی

 نمونه اولیه نانوسیم‌های جدید قادرند فناوری انرژی خورشیدی را دستخوش انقلاب کنند.این همان چیزی است که محققان EPF در نتیجه یافته‌های اخیرشان بر روی این رشته‌های ریز موسوم به نانوسیم به آن دست یافته‌اند.فناوری خورشیدی با وارد کردن نانوسیم‌ها می‌تواند مقادیرعظیم نور را گیر بیاندازد و انرژی با کارآمدی باورنکردنی ...

متن کامل »