نرم افزار تشخیص چهره

NSA روزانه میلیون ها تصویر را برای نرم افزار تشخیص چهره اش جمع آوری می کند !

بنا بر گزارشی از نیویورک تایمز، بر پایه اسنادی که اخیرا توسط اسنودن منتشر شده زیاده خواهی های امنیتی NSA تا جایی پیش رفته که روزانه میلیون ها عکس دیجیتال را از سراسر فضای وب گرد می آورد تا در برنامه بزرگ «تشخیص چهره» خود به کار گیرند.

متن کامل »