نشت گاز

تشخیص نشت گاز طبیعی قبل از خطر توسط KEPLER

حتماً در فیلم ها مشاهده کرده اید که با نشت گاز طبیعی در منزل و ایجاد یک جرقه انفجار مهیبی رخ داده است. شخصی بنام Tyler دستگاهی بنام Kepler اختراع کرده است که از وقوع این اتفاق جلوگیری می کند. Kepler بسیار شبیه به یک ترموستات است با این تفاوت ...

متن کامل »