نمرات Quantum Break

نمرات Quantum Break منتشر شد

بعد از کلی کش‌وقوس فراوان و تأخیرهای متعدد که هرکدام دلیل خاص خودش را داشت؛ اینک نوبت آن شده که زمان برای استودیو Remedy متوقف شود تا منتقدین با قلم جادویی خود سرنوشت مورد انتظارترین بازی کنسول اکس باکس وان در سال ۲۰۱۶ یعنی  Quantum Break را مشخص نمایند.

متن کامل »