نوبل 2014 شیمی

امروز، نوبل شیمی ۲۰۱۴، به دو آمریکایی و یک آلمانی رسید! (بروزشد : ویدیوی مراسم)

دو آمریکایی و یک آلمانی، نوبل شیمی امسال را بردند. این جایزه به خاطر کار آنها روی میکروسکوپ نوری بود که فهم ما را از دنیای مولکول ها بیشتر کرده و به ما اجازه می دهد آنها را از نزدیک ببینیم. امروز،  اریک بتزیگ، استفان هل و ویلیام موئرنر، امروز این ...

متن کامل »