نوروز 92

سال نو مبارک

دو قدم مانده به خندیدن برگ ،یک نفس مانده به ذوق گل سرخ ، چشم در چشم بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان.دلهای پر مهرمان را به روزهای سبز و زیبای بهار پیوند میزنیم و شادی را برای یکدیگر ...

متن کامل »