نگاهی به شاسی بلندهای کادیلاک

سیر تکامل کادیلاک اسکالید از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵

پس از سال ۲۰۰۰، کادیلاک با مدل اسکالید خود نماینده تلاش جنرال‌موتورز برای رقابت در کلاس پرمیوم و لوکس بوده است. اسکالید همواره یکی از راحت‌ترین خودروها و یک مدل دارای جایگاه اجتماعی در بازار بوده و در بین سریع‌ترین شاسی‌بلندها قرار داشته است.

متن کامل »