نیمکت هوشمند

پارک های بوستون آمریکا به نیمکت های هوشمند خورشیدی مجهز شده اند

همه ما بارها از صندلی موجود در پارک ها استفاده کرده ایم ،  اما هرگز به هوشمند شدن این نیمکت های ساده درون پارک فکر نکرده بودیم ، شهر بوستون در آمریکا در حال نصب نیمکت های هوشمندی در سرتاسر پارک های شهر است که با استفاده از سلول های ...

متن کامل »