هزار

۱۰۰۰ سال جنگ به روایت ویدیو

متاسفانه جنگ به یک بخش دائمی در زندگی انسانها تبدیل شده و عراق و افغانستان و مناطق دیگر هنوز درگیر ناآرامی هستند اما بر اساس تصاویر ویدویی، اوضاع جهان همیشه به این شکل نبوده است. یک کاربر سایت یوتیوب برای کمک به مقایسه تاریخ جنگ در ۱۰۰۰ سال گذشته به ...

متن کامل »