هلیکوپتر

تاکسی های پرنده سیتی ایرباس به عربستان رسیدند

سیتی ایرباس

تاکسی های پرنده سیتی ایرباس و هواپیماهای الکتریکی، عمودپرواز و مبتنی بر سوخت پایدار به عربستان سعودی رسیدند و در ناوگان حمل و نقل هوایی این کشور به کار گرفته می‌شوند.

متن کامل »