هلی کوپتر خورشیدی

تماشا کنید: هلی کوپتر خورشیدی اولین پرواز خود را با موفقیت به ثبت رساند

هلی کوپتر خورشیدی اولین پرواز خود را با موفقیت به ثبت رساند

انرژی خورشیدی یکی از پاک‌ترین انرژی‌هایی است که در هزاران زمینه‌ی مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، اما شاید حدس بزنید که به طور مثال یک هواپیما یا یک هلی کوپتر نمیتواند با استفاده از این انرژی به پرواز دربیاید. اگر شما هم اینگونه فکر می‌کنید، باید بدانید که این ...

متن کامل »