همراه اول

همراه اول و شرکت انتقال گاز ایران برای بهبود خدمات مخابراتی و هوشمندسازی زنجیره ارزش همکاری می‌کنند

همراه اول و شرکت انتقال گاز

همراه اول و شرکت انتقال گاز ایران به‌منظور بهبود خدمات مخابراتی و هوشمندسازی زنجیره ارزش، تفاهم‌نامه همکاری با یکدیگر امضا کردند.

متن کامل »