همنشینی ماه و زهره

بزرگترین رویدادهای نجومی در سال 2017 ؛ وقوع خورشیدگرفتگی کامل در مرداد ماه

رویدادهای نجومی در سال 2017

در سال 2017 میلادی شاهد وقوع رویدادهای نجومی مهمی خواهیم بود؛ اما در محافل نجومی، هیچ رویدادی بزرگتر و خاص‌تر از یک خورشیدگرفتگی کامل نیست و ما می‌توانیم در ماه آگوست این رویداد مهم را مشاهده کنیم. در ادامه، بزرگترین و مهم‌ترین رویدادهای نجومی در سال 2017 را بررسی خواهیم کرد.

متن کامل »