هنرمند فرانسوی

تماشا کنید: هنر کشیدن نقاشی بدون برداشتن قلم از روی کاغذ

کشیدن نقاشی بدون برداشتن قلم

دو هنرمند فرانسوی نقاشی‌های زیبایی را با یک خط ادامه‌دار می‌کشند و با کشیدن نقاشی بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. این زوج هنرمند که خود را DFT یا Differantly نامیده‌اند، بدون اینکه قلم خود را از روی کاغذ بردارند نقاشی‌هایی را از اشیا ...

متن کامل »