هیتاچی مکسل

لامپ جدید هیتاچی مکسل به کمک آب نمک تا 80 ساعت روشن می‌ماند

لامپ جدید هیتاچی مکسل

اتفاقات طبیعی و حوادث بسیاری هستند که زندگی بشر را در معرض خطر قرار داده و می‌توانند به صورت موقتی، دسترسی به منابع مختلفی را از بین ببرند. در این صورت و در شرایطی که دیگر باتری‌ها برای روشن کردن چراغ‌ها و ایجاد نیروی برق در دسترس نباشند، شاید لامپ جدید ...

متن کامل »