وام خرید خودرو

حکایت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و سمندی که ۶۰ میلیون تومان تمام می شود !

این روزها خودروسازان داخلی حال روز خوشی ندارند و میزان فروش محصولات آنها بسیار پایین آمده است.اگرچه کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی به دلیل کیفیت پایین این محصولات در ازای مبلغ پرداختی برای آنها تاثیر گذار بوده است ، با این حال عدم داشتن نقدینگی کافی مردم هم یکی از ...

متن کامل »