وفاداری کورکورانه

اعتراف کاربران اپل به وفاداری کورکورانه به محصولات اين شرکت !

عمولا کاربرانی که بیشتر وقت خود را در وبسایت های فعال در بخش تکنولوژی موبایل و مطالعه مطالب و دیدگاههای آنها می گذرانند با موضوعی که در ادامه به آن می پردازیم، غریبه نیستند. اصطلاح “وفاداری کور” پدیده ایست که در بین دیدگاههای کاربران دیده می شود. این موضوع تنها ...

متن کامل »