ویدیوی جعلی

پس از ۳۳ میلیون بازدید از ویدئوی خم شدن آیفون،احتمالا این ویدئو جعلی است!!

با تجزیه تحلیل ویدئوی خم شدن آیفون، درمیابیم که آیفون۶ پلاس به این راحتی ها خم نمی شود. شک و تردیدها در مورد ویدئوی جنجالی خم شدن آیفون بالا گرفته است.

متن کامل »