ویژگی های اینستاگرام

با ویژگی جدید اینستاگرام از دست مزاحم ها راحت شوید

ویژگی جدید اینستاگرام

اگر شما نیز از کاربران شبکه های اجتماعی هستید، باید با نظرات آزاردهنده و یا بی اساسی که توسط برخی از کاربران قرار داده می‌شود، آشنا باشید. اما خبری خوبی در این زمینه برایتان داریم؛ مبارزه با اوباش اینترنتی (ترول ها) در اینستاگرام ساده‌تر شده است. ویژگی جدید اینستاگرام که ...

متن کامل »