وی دی اس ال

اینترنت پرسرعت VDSL با سرعت 50 مگابیت در ثانیه در تهران

اینترنت پرسرعت VDSL

مخابرات منطقه تهران، سرویس اینترنت پرسرعت VDSL را با حداقل سرعت 16 مگابیت در ثانیه و حداکثر سرعت 50 مگابیت در ثانیه و در قالب چهار بسته ویژه به متقاضیان ارائه می‌دهد.

متن کامل »