وی دی اس ال

اینترنت پرسرعت VDSL با سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه در تهران

اینترنت پرسرعت VDSL

مخابرات منطقه تهران، سرویس اینترنت پرسرعت VDSL را با حداقل سرعت ۱۶ مگابیت در ثانیه و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه و در قالب چهار بسته ویژه به متقاضیان ارائه می‌دهد.

متن کامل »