پارکینگ رباتیک هوشمند

راه‌اندازی پارکینگ رباتیک هوشمند برای اولین بار در جهان

پارکینگ رباتیک هوشمند

برای نخستین بار در جهان از یک پارکینگ رباتیک هوشمند رونمایی شد. این پارکینگ رباتیک خودروها را به صورت اتوماتیک از جایگاه مخصوص به پارکینگ طبقاتی منتقل می‌کند. این فرایند توسط واحد پردازش مرکزی کنترل می‌شود و حدود 10 دقیقه زمان می‌برد.

متن کامل »