پرتو گاما

رکورد انفجار پرتو گاما در فضا توسط یک دانشمند ایرانی به ثبت رسید؛ تولد سیاه چاله جدید؟

پرتو گاما

به تازگی یکی از دانشمندان ایرانی موفق شده رکورد انفجار پرتو گاما در فضا را ثبت کند. جزئیات این رویداد شگفت انگیز را در ادامه بخوانید.

متن کامل »

نور ماه می تواند از خورشید هم درخشان تر شود اگر…

نور ماه

آیا می دانستید در شرایطی خاص نور ماه می تواند حتی از خورشید هم درخشان تر به نظر برسد ؟ اگر چشم ما تنها می توانست پرتوی گاما -که انرژی فوتون هایش بیش از یک میلیارد برابر انرژی نور دیدنی است- را ببیند، ماه برایمان از خورشید هم درخشان تر ...

متن کامل »