پرسش

سوال های بنیاد ملی علوم آمریکا برای سنجش دانش مردم

سوال های بنیاد ملی علوم آمریکا

سوال های بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) برای سنجش دانش مردم و آشنایی آنها با علوم منتشر شد. این مجموعه شامل ۱۰ سوال مختلف در زمینه‌های گوناگون می‌شود. تصور می‌کنید به چه تعداد از آنها می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

متن کامل »

فراگیرترین سوالات بی‌پاسخ بشر براساس نظرسنجی شبکه ادن

این سوال از مدتها پیش ذهن انسان را به خود مشغول کرده که آیا ما در جهان تنها هستیم؟ طبق یک همه‌پرسی این سوال همچنان در صدر فهرست اسراری قرار دارد که همه جویای حل آنها هستند. کنجکاوی برای زمان شناسایی درمانی کاملا موثر برای سرطان قرار گرفته است.در ادامه ...

متن کامل »