پرواز شماره ۳۷۰ خطوط هوایی مالزی

هواپيمايي که ناپديد شد : 12 کشور ، ناتوان در پيداکردن کوچکترين اثری از آن !

تاریخ هوانوردی پر است از ماجراهای عجیب و رازهای سر به مهر، اما زمانی که ادعای فناوری گوش فلک را کر کرده و پیدا کردن سوزن در انبار کاه به سرگرمی سازمان‌های جاسوسی بدل شده، ناپدید شدن یکی از ایمن‌ترین هواپیماهای پهن‌پیکر جهان با ۲۳۹ مسافر و ناتوانی ۱۲ کشور ...

متن کامل »