پروژکتور دوچرخه سواران

Cyclee ، پروژکتوری کوچک برای کاهش تصادفات دوچرخه سواران

باعث تاسف است که بگوییم همه ساله دوچرخه سواران زیادی در سراسر جهان به دلیل تصادف با خودروها از بین رفته و یا آسیب هاب فیزیکی بسیاری می بینند.بر اساس آمارهای جهانی ، در کشور هایی که از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه رایج استفاده می شود ، نرخ ...

متن کامل »