پسر بچه هکر

حکایت نفوذ هکر 13 ساله ایرانی به چند سامانه بزرگ فضای مجازی

هکر 13 ساله ایرانی

مدتی است که ماجرای هکر 13 ساله ایرانی بر سر زبان‌ها افتاده است.این هکر جوان با نفوذ به چند سامانه بزرگ فضای مجازی در واقع دست به کاری زده که شهرت و مجازات را باهم برای خود دست و پا کرده است. برای جزئیات بیش‌تر با گجت نیوز همراه شوید.

متن کامل »