پنیر 340 ساله

کشف یک ظرف پر از پنیر ۳۴۰ ساله از اعماق دریا

ظرف پر از پنیر 340 ساله

یک گروه از پژوهشگران و کاوشگران موزه کالمر به سرپرستی  Lars Einarsson در سوئد، توانستند با کشف یک گنج گمشده از دل تاریخ پرده از رازهای سر به مهر  بگشایند. این گنج قدیمی که از یک کشتی غرق شده به دست آمد، شامل سکه های طلا و حلقه الماس بود ...

متن کامل »