پکیج HTC UA HealthBox

ارزش سهام HTC تنها در مدت چند روز بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت

ارزش سهام HTC

کمپانی HTC در حالی که سالیان کم رونق و بدی را سپری کرده، ناگهان شاهد افزایش ۲۰ درصدی ارزش سهامش تنها در بازه زمانی روز جمعه تا دوشنبه بوده است. بر اساس آخرین گزارشات این کمپانی روز جمعه چند ساعت پس از آن که اعلام کرد در ماه گذشته ضعیف ترین درآمد ...

متن کامل »