پیام تسلیت

پیام تسلیت فیسبوک اشتباها کاربران را به کام مرگ فرستاده است!

پیام تسلیت فیسبوک ؛ آیا شما هم مرده‌اید؟

عصر جمعه به خودی خود غم‌انگیز است و غم‌انگیزتر از آن این است که به یک‌باره بفهمید همه دوستان و آشنایانتان مرده‌اند! اگر عصر روز جمعه پروفایل فیسبوک خود را چک کرده‌اید، پس ممکن است شما هم با پیام تسلیت فیسبوک مواجه شده باشید.

متن کامل »