پیام تیم کوک به کارمندان اپل

ایمیل تیم کوک به کارمندان اپل و دعوت آنها به اتحاد و همبستگی

ایمیل تیم کوک به کارمندان اپل

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، با کاهش سهام بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی همراه بود و بسیاری از مدیران ارشد نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. اما در این میان، ایمیل تیم کوک به کارمندان اپل و دعوت آنها به اتحاد و همبستگی، توجه بسیاری از افراد را ...

متن کامل »