پیام های رید وایزمن از فضا

این پیام های ارسال شده از فضا نشان می‌دهند که فضانوردی بهترین شغل دنیاست!

پیام های ارسال شده از فضا ؛ آیا فضانوردی بهترین شغل دنیاست؟

بسیاری از ما انسان‌ها هنوز حس زندگی کردن در فضا را تجربه نکرده‌ایم و ممکن است هیچ‌وقت این تجربه را کسب نکنیم. اما به کمک پیام های ارسال شده از فضا که فضانورد گرگوری رید وایزمن (Gregory Reid Wiseman) در صفحه توییتر خود پست کرده، حداقل می‌توانیم بفهمیم سیاره زیبای ...

متن کامل »