پیدایش ماه

نظريه جديد منشا پيدايش ماه : زمين ماه را از سياره زهره دزديده است !

 دیو استیونسون، پروفسور علوم سیاره‌ای در دانشگاه کالتک سخنرانی جدیدی را در خصوص «نشست منشا ماه» در لندن ارائه داد و اظهار کرد که زمین شاید قمرش را از زهره به سرقت برده است.

متن کامل »