پیدا شدن Chandrayaan-1

کاوشگرهای گمشده توسط ناسا به کمک رادارهای زمینی پیدا شدند

پیدا شدن کاوشگرهای گمشده

دو کاوشگر بدون سرنشینِ‌ گمشده، توسط مرکز تحقیقاتی Jet Propulsion Laboratory واقع در کالیفرنیا پیدا شد! یکی از این کاوشگرهای بدون سرنشین، فضاپیمای ناسا با نام Lunar Reconnaissance Orbiter و دیگری فضاپیمای تحقیقات فضایی هند، با نام Chandrayaan-1 هستند که توسط رادارهای زمینی پیدا شدند. تکنیک استفاده از رادارهای زمینی، ...

متن کامل »