پیدا شدن Jet Propulsion Laboratory

کاوشگرهای گمشده توسط ناسا به کمک رادارهای زمینی پیدا شدند

پیدا شدن کاوشگرهای گمشده

دو کاوشگر بدون سرنشینِ‌ گمشده، توسط مرکز تحقیقاتی Jet Propulsion Laboratory واقع در کالیفرنیا پیدا شد! یکی از این کاوشگرهای بدون سرنشین، فضاپیمای ناسا با نام Lunar Reconnaissance Orbiter و دیگری فضاپیمای تحقیقات فضایی هند، با نام Chandrayaan-1 هستند که توسط رادارهای زمینی پیدا شدند. تکنیک استفاده از رادارهای زمینی، ...

متن کامل »