چای کسیه ای

تماشا کنید : خلاقیت با 20 هزار چای کیسه ای توسط هنرمند چینی

شاید هر روز از چای کیسه ای استفاده می کنیم و پس مانده آن را دور میریزیم اما نمی دانیم که هر کدام از این چای ها خود می توانند قسمتی از یک اثر هنری چشم نواز باشند اما اگر کسی بتواند از این پس مانده ها به درستی استفاده ...

متن کامل »