چرخ بیل بزرگ Bagger

عجیب‌ترین و غول پیکرترین ماشین های جهان

غول پیکرترین ماشین های جهان

ماشین ها ابزاری هستند که از یک یا چند جزء تشکیل شده و از منابع انرژی تغدیه می‌کنند تا وظیفه خود را برای رسیدن به هدف مشخص انجام دهند. گستره ماشین‌ ها بسیار وسیع است و از یک پیچ تا هواپیما را در بر می‌گیرد. اما گاهی ماشین ها بسیار ...

متن کامل »