چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو به صورت اقساطی در تیر ۹۸

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در تیر ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵ و تیگو ۷ را در مدل‌های مختلف با اقساط ۴۸ ماهه به فروش می‌رساند.

متن کامل »

قیمت محصولات چری مدیران خودرو در تیر ۹۸

قیمت محصولات چری

قیمت محصولات چری مدیران خودرو در تیر ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران به عنوان نماینده رسمی محصولات Chery در ایران، جدیدترین قیمت خودروهای آریزو ۵، چری تیگو ۵، چری آریزو ۶ و چری تیگو ۷ را در تیر ۹۸ اعلام کرد.

متن کامل »

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در نیمه دوم خرداد ۹۸

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری در نیمه دوم خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵ و تیگو ۷ را به صورت فروش اقساطی به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در خرداد ۹۸

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری در خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵ و تیگو ۷ را به صورت فروش اقساطی به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در خرداد ۹۸ + قیمت جدید

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات Chery در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵، آریزو ۶ و تیگو ۷ را به صورت فروش نقدی با قیمت جدید به بازار عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در خرداد ۹۸

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵ و تیگو ۷ را با قیمت مصوب از روز ۵ خرداد به صورت نقدی عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات Chery در ایران، خودروهای آریزو ۵، تیگو ۵، آریزو ۶ و تیگو ۷ را به صورت فروش نقدی به بازار عرضه می‌کند.

متن کامل »