کابل اینترنت 9000 کیلومتری

کابل اینترنت 9000 کیلومتری اقیانوس آرام چگونه ساخته شد؟

کابل اینترنت 9000 کیلومتری

اوایل سال جاری بود که کابل اینترنتی عظیمی میان آمریکای شمالی و ژاپن از طریق افیانوس آرام کشیده شد که می‌توانست اطلاعات را با سرعت خیره‌کننده 60 ترابیت بر ثانیه (600Tbps) منتقل کند. با اینکه سازندگان در مورد این طرح بزرگ، اطلاعاتی را در اختیارمان قرار دادند، اما برای ما بسیار ...

متن کامل »